03 juli 2023

Lidl reduceert CO₂ uitstoot met 40% per ton in logistieke activiteiten

 

3 sterren Lean & Green voor Lidl

 

Beste persrelatie,

 

LIDL REDUCEERT C0₂ UITSTOOT MET 40% PER TON IN LOGISTIEKE ACTIVITEITEN 

Lidl heeft als eerste supermarkt in Nederland de certificering drie sterren Lean & Green ontvangen voor de CO₂  reductie in haar logistieke activiteiten.  

Ruud Metten, Manager Logistieke Inkoop & Innovaties bij Lidl, mocht de derde ster in ontvangst nemen. Zijn reactie: “We zijn trots op deze derde Lean & Green star en zien dit als een erkenning voor de stappen die we samen met onze transporteurs hebben gezet op weg naar een verdere verduurzaming van ons bedrijf.” 

Quote Lean & Green Jan van Nunen: “Ik heb Lidl Nederland in dit traject naar de 3e Lean & Green Star met veel plezier mogen begeleiden. Erg gaaf dat zij als eerste supermarkt in Nederland deze mijlpaal hebben weten te behalen. Doordat Lidl Nederland de rit- en brandstofdata heel nauwkeurig monitort, verliep dit traject zeer soepel. Ze bewijzen hiermee dat je met inzicht, goede maatregelen en de juiste sturingsinformatie ver kunt komen op het gebied van duurzaamheid.” 

 

Elektrisch transport uitgebreid, 40% CO₂ reductie per ton 

Lidl zet zich al jaren, samen met haar transporteurs, in voor duurzaam transport. De supermarkt heeft in een periode van 7 jaar een reductie van ruim 40% CO₂ uitstoot per ton gerealiseerd*. Dit komt onder andere door het elektrificeren van het wagenpark en de uitbreiding van het aantal vrachtwagens met bio-LNG.  

Het nieuwe planningssysteem, waardoor de vrachtwagens nog efficiënter, met een zo hoog mogelijke beladingsgraad, ingepland kunnen worden heeft ook een aandeel gehad in de 3 sterren certificering. Op de terugweg neemt Lidl alle reststromen uit het filiaal weer mee om te recyclen om het aantal ‘lege kilometers’ te voorkomen.  

 

Distributiecentrum Almere  

Lidl opende in 2022 haar nieuwe en compleet gasloze Distributiecentrum (DC) in Almere en ontving daarvoor het keurmerk 5 sterren BREAAM outstanding in navolging van de DC’s Oosterhout & Waddinxveen. Vanuit Almere worden de filialen in Noord Holland en Flevoland bevoorraad. Een aantal filialen worden elektrisch bevoorraad waaronder, het duurzaamste Lidl filiaal in Almere Oosterwold. Het DC is tevens voorzien van een eigen snellaadplein voor elektrische vrachtwagens.  

 

Ambitie 4 sterren  

De komende jaren gaat Lidl haar transport verder verduurzamen door de inzet van meer elektrische voertuigen en het gebruik van fossielvrije brandstoffen zoals bio-LNG in samenspraak met haar logistieke partners. 

 

 Lidl neemt het certificaat in ontvangst op DC Almere

 

Lid neemt op DC Almere het certificaat in ontvangst. Op de foto: Fedor Engbers (Lidl), Jan van Nunen (Lean & Green), Ruud Metten en Marian Verheij (beiden Lidl)

 

* per ton vervoerd gewicht 

 

EINDE BERICHT

Over Lean & Green 

Lean & Green is het leidende CO₂-reductieprogramma waar zowel verladers als bedrijven die binnen de logistieke dienstverlening werkzaam zijn aan kunnen deelnemen. Het programma heeft als doel om de CO₂-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door het activeren van samenwerkingen, het delen van kennis en het inzetten van slimme en efficiënte maatregelen. Lean & Green helpt bedrijven op weg naar duurzame oplossingen en efficiënte logistieke processen en geeft -door jaarlijks meten van de CO₂-erkenning aan de verbeteringen van de CO₂-prestatie middels het Lean & Green 5 Star Framework. 


Bijlagen en downloads

D93A8445.BvG (2).jpg
Download bestand