18 december 2023

CFO Lidl verkozen tot Chief Value Officer of the Year 2023

 

Lidl's CFO Erwin Bziuk verkozen tot Chief Value Officer of the Year 2023

 

Afgelopen vrijdag is CFO Erwin Bziuk verkozen tot Chief Value Officer of the Year 2023. Deze verkiezing is een initiatief van de Impact Economy Foundation en beloont jaarlijks 5 CFO’s van grote organisaties die uitmuntende bijdragen leveren in het meten, rapporteren en sturen op de maatschappelijke impact.


Reactie Erwin Bziuk: “Ik voel me zeer vereerd om verkozen te zijn als één van de vijf Chief Value Officers of the Year 2023. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat ik mensen kan inspireren om duurzamere keuzes te maken en ik binnen ons bedrijf mensen wíl en kán uitdagen duurzaamheid te integreren in hun werkzaamheden. Nederland moet verder verduurzaamd worden”.


Naast zijn rol als CFO is Bziuk ook Vice Voorzitter van Statiegeld Nederland waar hij zich inzet om het statiegeldsysteem verder te verbeteren met als doel het significant reduceren van zwerfafval. Daarnaast is Bziuk recent benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. In deze rol wil Bziuk een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Zijn ambitie is om impact te maken om toekomstige generaties een betere, gezondere en duurzamere toekomst te bieden.